**********************************************************************

Zarząd informuje ,że zebranie sprawozdawczo-finansowe dotyczące minionego roku odbędzie się 04.03.2017 (sobota)  o godzinie 16 w Strzyżewie Witkowskim.

**********************************************************************

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku 2017,  przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej najpóźniej do dnia 15.02.2017r

 

********************************************************************

W dniu 04.03.2017  o godz.14  w Skorzęcinie na „Orlej Górze”(miejsce wystaw ),zostanie przeprowadzony egzamin hodowlany dla psów i suk ubiegajĄcych się o Licencje Hodowlaną.

Zarząd klubu z dniem 01.12.2016 postanowił wprowadzić zmianę w regulaminie hodowlanym,w punkcie 16 i 17